• /siz´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ + Cách viết khác : ( .schismatical)

  siz'm“tik”l
  (thuộc) sự ly giáo; có khuynh hướng ly giáo
  Phạm tội ly giáo

  Danh từ

  Người có tư tưởng ly giáo; người ly giáo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X