• /´sku:liη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dạy dỗ ở nhà trường, sự giáo dục ở nhà trường
  Tiền học phí ăn ở tại nhà trường
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự trách phạt, sự thi hành kỷ luật
  việc học ở trường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X