• /´sku:nə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyền buồm dọc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (sử học) toa xe che bạt (của dân di cư) (như) prairie-schooner
  Cốc cao uống rượu seri
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cốc cao uống bia
  Nửa lít bia

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thuyền buồm
  tàu buồm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  boat , clipper , glass , ship , tern , vessel , yacht

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X