• /'vesl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bình, chậu, vại, lọ, thùng, chai, chén (bất cứ đồ chứa rỗng nào, nhất là thứ dùng để chứa các chất lỏng)
  communicating vessels
  bình thông nhau
  (hàng hải) thuyền lớn, tàu lớn
  Ống, mạch (cấu trúc dạng ống trong cơ thể động vật hay cây cối, dẫn truyền hoặc chứa máu hay chất lỏng khác)
  blood vessel
  mạch máu
  the weaker vessel
  (kinh) đàn bà

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bình, thùng, chậu, tàu, thuyền

  Bình, thùng, chậu, tàu, thuyền

  Toán & tin

  (kỹ thuật ) tàu, thuyền

  Xây dựng

  thuyền lớn
  tàu bay
  tàu thủy

  Kỹ thuật chung

  bể chứa
  knock-down vessel
  bể chứa thùng đựng
  bình
  absorption vessel
  bình hấp thụ
  agitating vessel
  bình khuấy trộn
  air vessel
  bình khí máy bơm
  air/water pressure vessel
  bình áp suất không khí/nước
  closed vessel
  bình kín
  closed vessel
  bình nút kín
  compressed-air vessel
  bình đựng không khí nén
  cryogenic liquid storage vessel
  bình chứa lỏng cryo
  dashing vessel
  bình giảm chấn
  decantation vessel
  bình lắng gạn
  Dewar flask [vessel]
  bình Dewar
  Dewar vessel
  bình Dewar
  Dewar vessel
  bình chân không Dewar
  enclosed vessel
  bình kín
  evaporating vessel
  bình cô
  evaporating vessel
  bình hóa hơi
  evaporator vessel
  bình bay hơi
  evaporator vessel
  bình chứa dàn bay hơi
  evaporator vessel
  bình chứa giàn bay hơi
  expansion vessel
  bình dãn nở
  expansion vessel
  bình giãn nở
  expansion vessel
  bình nở kín
  float vessel
  bình có phao
  heat-insulated vessel
  bình cách nhiệt
  helium storage vessel
  bình bảo quản heli
  high-pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  high-pressure vessel
  bình cao áp
  high-vacuum insulated vessel
  bình cách nhiệt chân không cao
  hydrogen reserve vessel
  bình chứa hydro lỏng
  intermediate vessel
  bình trung gian
  jacketed vessel
  bình có hai vỏ
  knockout vessel
  bình tách giọt
  liquefied gas storage vessel
  bình chứa khí hóa lỏng
  liquid separation vessel
  bình tách lỏng
  liquid separator [separation vessel]
  bình tách lỏng
  low-temperature storage vessel
  bình chứa ở nhiệt độ thấp
  mixing vessel
  bình trộn
  pear-shaped vessel
  bình có dạng quả lê
  precipitation vessel
  bình kết tủa
  pressure vessel
  bình có áp suất cao
  pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  pressure vessel
  bình áp lực
  pressure vessel
  bình áp suất
  pressure vessel
  bình áp suất cao
  pressure vessel
  bình cao áp
  pressure vessel
  bình chịu áp
  pressure vessel
  bình chịu áp (suất)
  pressure vessel
  bình chịu áp suất
  pressure vessel
  bình chứa chịu áp suất
  pressure vessel construction
  sự chế tạo bình áp suất
  pressure-tight vessel
  bình kín chịu áp
  reaction vessel
  bình phản ứng
  reactor pressure vessel
  bình chịu áp lực phản ứng
  sample admission vessel
  bình nạp mẫu (khối phổ kế)
  shell-and-tube vessel
  bình chứa ống chùm
  shell-and-tube vessel
  bình chứa ống vỏ
  shell-and-tube vessel
  bình ống chùm
  shell-and-tube vessel
  bình ống vỏ
  spherical vessel
  bình cầu
  sublimating vessel
  bình thăng hoa
  transport vessel
  bình (thùng) vận tải
  transport vessel
  bình vận tải
  bình chứa

  Giải thích EN: A hollow container in which materials are processed or stored..

  Giải thích VN: Một bình chứa rỗng trong đó vật liệu được xử lý và trữ.

  cryogenic liquid storage vessel
  bình chứa lỏng cryo
  evaporator vessel
  bình chứa dàn bay hơi
  evaporator vessel
  bình chứa giàn bay hơi
  high-pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  hydrogen reserve vessel
  bình chứa hydro lỏng
  liquefied gas storage vessel
  bình chứa khí hóa lỏng
  low-temperature storage vessel
  bình chứa ở nhiệt độ thấp
  pressure vessel
  bình (chứa) áp suất cao
  pressure vessel
  bình chứa chịu áp suất
  shell-and-tube vessel
  bình chứa ống chùm
  shell-and-tube vessel
  bình chứa ống vỏ
  chậu
  lọ
  mạch
  anastomotic vessel
  mạch nối
  blood vessel
  mạch máu
  nutrient vessel
  mạch nuôi
  ống

  Kinh tế

  bình
  chậu
  ống
  tàu hàng
  documented vessel
  tàu hàng có giấy phép
  multipurpose general cargo vessel
  tàu hàng tạp hóa đa công dụng
  multipurpose vessel
  tàu hàng đa dụng
  named vessel
  tàu hàng chỉ định
  sea-going vessel
  tàu hàng viễn dương
  tàu lớn
  tàu (lớn)
  tàu bè

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X