• /´sizəz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Cái kéo (như) pair of scissors
  scissors and paste
  sự chắp vá (về bài viết, sách..)

  Chuyên ngành

  Y học

  cái kéo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X