• /´trimə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sắp xếp, người thu dọn, người sửa sang, người cắt tỉa
  Máy xén; kéo tỉa (cây...)
  Thợ trang sức
  (kiến trúc) mảnh gỗ đỡ rầm
  (hàng hải) người xếp lại hàng trong hầm tàu
  (thông tục) người lừng chừng đợi thời; người lựa gió theo chiều

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy cắt mép, máy hớt bavia, đục sửa bavia, kéo xén, kéo tỉa

  Xây dựng

  cuốn đỡ khung nhẹ
  gối đỡ cuốn
  landing trimmer
  gối đỡ cuốn khung nhẹ
  landing trimmer
  gối đỡ cuốn thềm
  thợ trang trí

  Giải thích EN: A person or thing that trims; specific uses include: a wall or floor tile used to finish an angle or edge. Giải thích VN: Một người hoặc vật làm công việc trang trí, hoàn thiện các sản phẩm; thường là ốp gạch tại chân tường hoặc lát sàn.

  Điện lạnh

  điện trở tinh chỉnh

  Điện

  tụ điện tinh chỉnh

  Giải thích VN: Tụ điện biến đổi nhỏ nối song song với tụ điện lớn hơn để tinh chỉnh.

  tụ tinh chỉnh
  trimmer capacitor
  tụ tinh chỉnh (thăng bằng)

  Kỹ thuật chung

  chiết áp tinh chỉnh
  kéo xén
  đà khung sàn
  gối đỡ dầm
  máy bạt ba via
  máy cắt mép
  máy sửa gờ
  thanh giằng
  tấm đầu cột

  Kinh tế

  người vệ sinh con thịt
  người thao tác công đoạn sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X