• /skribl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ viết nguệch ngoạc, chữ viết cẩu thả, bức thư viết nguệch ngoạc, mảnh giấy ghi vội vàng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tác phẩm văm học viết xoàng; bài báo xoàng

  Nội động từ

  Viết chữ nguệch ngoạc, viết cẩu thả, viết vội vàng
  Viết xoàng (văn, báo...)

  Ngoại động từ

  (nghành dệt) chải (len, bông)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bút phác họa
  viết cẩu thả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X