• /du:dl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ viết nguệch ngoạc; bức vẽ nguệch ngoạc

  Nội động từ

  Viết nguệch ngoạc; vẽ nguệch ngoạc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X