• /dʒɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chút, tí tẹo
  not a jot
  không một chút nào

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  biên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X