• (đổi hướng từ Scrounged)
  /skraundʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (thông tục) xoáy, nẫng (lấy, mượn mà không được phép)
  Ăn cắp, ăn xin

  Danh từ

  on the scrounge
  (thông tục) tìm cách mượn hoặc có được cái gì bằng cách tự tiện lấy

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  give , offer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X