• /´fɔridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thức ăn cho súc vật, cỏ
  green forage
  cỏ tươi
  forage crops
  cây trồng làm thực phẩm cho gia súc
  Sự cắt cỏ (cho súc vật ăn)
  Sự lục lọi; sự tìm tòi
  Sự tàn phá; cuộc đánh phá

  Ngoại động từ

  Cho (ngựa...) ăn cỏ
  Lấy cỏ ở (nơi nào)
  Lục lọi ra (cái gì), tìm tòi ra (cái gì)
  Tàn phá, cướp phá, đánh phá

  Nội động từ

  Đi cắt cỏ (cho súc vật ăn)
  Lục lọi; tìm tòi ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to forage for something
  lục lọi tìm cái gì

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thức ăn thô cho gia súc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X