• Thông dụng

  Danh từ

  Bộ trưởng (người đứng đầu một bộ trong chính phủ)
  Secretary of State for Home Affairs/Defence
  Bộ trưởng nội vụ/quốc phòng
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ngoại trưởng (người đứng đầu Bộ Ngoại giao)

  Kinh tế

  bộ trưởng
  bộ trưởng ngoại giao
  ngoại trưởng
  quốc vụ khanh
  tổng trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X