• /'sekrətri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thư ký
  private secretary
  thư ký riêng; bí thư
  secretary of embassy
  bí thư toà đại sứ
  Cán bộ của một câu lạc bộ, hội.. giải quyết thư tín, ghi chép, công việc làm ăn
  Viên chức cao cấp của nhà nước
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đứng đầu một bộ trong chính phủ; bộ trưởng
  Home/Defence Secretary
  Bộ trưởng nội vụ/quốc phòng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bàn viết ở văn phòng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thư ký

  Kinh tế

  bí thư
  bộ trưởng
  Home Secretary
  Bộ trưởng Bộ nội vụ
  secretary of state
  bộ trưởng ngoại giao
  Treasury secretary
  Bộ trưởng Bộ Tài chính
  Treasury Secretary
  Bộ trưởng Tài chánh
  thư ký
  tổng trưởng
  Secretary of the Treasury
  tổng trưởng ngân khố

  Thống đốc Kho Bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X