• /´si:iη/

  Thông dụng

  Liên từ

  Xét thấy sự thật là; do, bởi vì (như) seeing that, seeing as
  seeing (that) the weather is bad, we'll stay at home
  bởi vì thời tiết xấu, chúng mình sẽ ở nhà

  Danh từ

  Việc nhà

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  looking
  eye , eyesight , sight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X