• /´si:miηli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Về bề ngoài; có vẻ
  they were seemingly unaware of the decision
  họ có vẻ không hay biết gì về quyết định đó


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X