• /¸selfin´dʌldʒəns/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bê tha (thú vui vật chất), sự đam mê lạc thú
  a life of cross self-indulgence
  một cuộc sống quá buông thả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X