• /¸disə´lu:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rã ra, sự tan rã, sự phân huỷ
  Sự hoà tan; sự tan ra (băng, tuyết...)
  Sự giải tán (nghị viện, quốc hội); sự giải thể (một công ty...)
  Sự huỷ bỏ (một giao kèo, cuộc hôn nhân...)
  Sự tan biến, sự biến mất
  Sự chết

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự hòa tan

  Kỹ thuật chung

  sự phân hủy

  Kinh tế

  chấm dứt (hợp đồng)
  giải thể
  dissolution of financial clique
  giải thẻ tài phiệt
  hủy bỏ
  sự giải tán (công ty cổ phẩn)
  sự hòa tan
  sự phân tán (vào các bộ phận)
  sự pha loãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X