• /¸self´piti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự thương mình; sự tự thán
  a letter full of complaints and self-pity
  một lá thư đầy oán trách và than vãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X