• (đổi hướng từ Complaints)
  /kəmˈpleɪnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời than phiền, lời phàn nàn, lời oán trách, lời than thở; điều đáng phàn nàn, điều đáng than phiền
  to have no cause of complaint
  không có gì phải phàn nàn cả
  to make complaints
  phàn nàn, than phiền
  Bệnh, sự đau
  to suffer from a heart complaint
  đau tim
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (pháp lý) sự kêu nài; đơn kiện
  to lodge (make) a complaint against somebody
  kiện ai

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đơn khiếu nại
  lodge a complaint
  gởi đơn khiếu nại
  phàn nàn
  sự kêu nài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X