• Kỹ thuật chung

    dụng cụ đo cao độ có độ nhạy cảm lớn

    Giải thích EN: An altimeter that responds to pressure changes with a high degree of sensitivity. Giải thích VN: Một dụng cụ đo cao độ có phản ứng với sự thay đổi về áp suất với độ nhạy cảm lớn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X