• /æl´timitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo độ cao
  reflection altimeter
  dụng cụ đo độ cao phản xạ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  dụng cụ đo cao

  Điện lạnh

  cao (độ) kế

  Kỹ thuật chung

  cái đo độ cao
  cao độ kế
  máy đo áp suất ở độ cao

  Giải thích EN: An instrument for measuring altitude, typically an aneroid barometer that measures atmospheric pressure (whichdecreases with height) in relation to sea level or some other reference point; used in aircraft. Giải thích VN: Một dụng cụ dùng để đo độ cao, thông thường là một thước khí áp hộp dùng để đo áp suất khí quyển (áp suất này giảm theo độ cao) tương ứng với mặt nước biển hoặc một điểm xác định; nó được sử dụng trên máy bay.

  máy đo độ cao

  Địa chất

  máy đo độ cao, cái đo độ cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X