• Kỹ thuật chung

  nối tiếp song song

  Giải thích VN: Nhiều pin ghép nối tiếp thành nhiều nhóm, các nhóm lại được nối song song.

  series-parallel circuit
  mạch nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  mắc nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  phương pháp đấu nối tiếp-song song
  series-parallel connection
  sự mắc nối tiếp-song song
  series-parallel control
  điều khiển nối tiếp-song song (động cơ)
  series-parallel converter
  bộ đổi nối tiếp-song song
  series-parallel starting
  mở máy nối tiếp-song song
  series-parallel switch
  chuyển mạch nối tiếp-song song
  series/parallel connection
  dấu dây nối tiếp/song song
  series/parallel control
  điều chỉnh nối tiếp/song song

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X