• /´sta:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giật mình
  Sự bắt đầu, sự khởi công, sự khởi hành

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự khởi động, sự khởi hành, sự bắt đầu

  Cơ - Điện tử

  Sự khởi động, sự bắt đầu

  Toán & tin

  bắt đầu, khởi hành

  Điện

  cách khởi động

  Kỹ thuật chung

  khởi động
  automatic starting
  sự khởi động tự động
  automatic starting motor
  động cơ khởi động tự động
  breakaway starting current
  dòng điện khởi động ngắt
  cold starting
  khởi động lạnh
  cold starting
  sự khởi động nguội
  compressed air starting
  sự khởi động bằng khí nén
  compressor starting
  khởi động máy nén
  crankshaft starting jaw
  móc trục khởi động
  direct-on-line starting
  khởi động trực tiếp
  electric starting motor
  động cơ khởi động bằng điện
  engine starting control box
  hộp điều khiển khởi động cơ
  ether for starting engine purposes
  ê te khởi động động cơ
  gasoline starting
  khởi động bằng xăng
  hand starting magneto
  ma-nhê-tô khởi động bằng tay
  inertia drive starting motor
  bộ khởi động kiểu Bendix
  Korndorfer starting
  phương pháp khởi động Korndorfer
  loaded starting
  khởi động có tải
  motor starting
  sự khởi động môtơ
  re-starting (vs)
  khởi động lại
  Rosenberg starting
  khởi động kiểu Rosenberg
  Rosenberg starting
  khởi động Rosenberg
  self starting
  sự tự khởi động
  star delta starting switch
  bộ chuyển mạch khởi động sao-tam giác
  star-delta starting
  khởi động sao-tam giác
  star/delta starting
  sự khởi động sao/tam giác
  starting air
  khí khởi động
  starting an Office file
  khởi động tập tin office
  starting and adjusting operations
  công tác khởi động điều chỉnh
  starting and adjusting operations
  công tác khởi động và điều chỉnh
  starting and control device
  máy khởi động điều chỉnh
  starting and control devices
  hệ máy khởi động điều chỉnh
  starting battery
  ắcqui khởi động
  starting box
  hộp khởi động
  starting button or starting switch
  công tắc điện khởi động
  starting button or starting switch
  công tắc khởi động
  starting capacitor
  tụ khởi động
  starting capacitor
  tụ (điện) khởi động
  starting capacity
  công suất khởi động
  starting carburetor
  bộ chế hòa khí phụ (giúp khởi động)
  starting changeover switch
  công tắc chuyển mạch khởi động
  starting clutch
  khớp ly hợp khởi động
  starting compressor
  máy nén khí khởi động
  starting compressor
  máy nén khởi động
  starting current
  dòng điện khởi động
  starting device
  cơ cấu khởi động
  starting device
  dụng cụ khởi động
  starting engine
  động cơ khởi động
  starting field
  từ trường khởi động
  starting force
  lực khởi động
  starting friction
  ma sát khởi động
  starting gear
  thiết bị khởi động
  starting hand crank or starting handle
  tay quay động cơ (để khởi động)
  starting handle
  cần khởi động
  starting handle
  tay quay khởi động
  starting handle
  tay gạt khởi động
  starting jet
  jiclơ khởi động
  starting length
  khoảng khởi động
  starting length
  đoạn đường khởi động
  starting lever
  tay gạt khởi động
  starting load
  phụ tải khởi động
  starting loss
  tổn thất (khi) khởi động
  starting mixture
  hỗn hợp khởi động
  starting moment
  mômen khởi động
  starting motor
  bộ khởi động
  starting motor
  bộ khởi động động cơ
  starting motor
  động cơ khởi động
  starting motor
  máy khởi động động cơ
  starting output
  công suất khởi động
  starting reactor
  bộ điện kháng khởi động
  starting relay
  rơle khởi động
  starting resistance
  biến trở khởi động
  starting resistor
  biến trở khởi động
  starting rheostat
  biến trở khởi động
  starting rheostat
  bộ biến trở cuộn dây khởi động (động cơ điện)
  starting switch
  công tắc khởi động
  starting system
  hệ thống khởi động
  starting taper
  chốt khởi động
  starting test
  thử khởi động
  starting torque
  mômen khởi động
  starting torque
  mômen quay khởi động
  starting torque
  mômen xoắn khởi động
  starting transformer
  biến áp khởi động
  starting transformer
  máy biến áp khởi động
  starting valve
  van khởi động
  starting voltage
  điện áp khởi động
  starting winding
  cuộn khởi động
  time-delay starting relay
  rơle khởi động chậm
  sự bắt đầu
  sự khởi động
  automatic starting
  sự khởi động tự động
  cold starting
  sự khởi động nguội
  compressed air starting
  sự khởi động bằng khí nén
  motor starting
  sự khởi động môtơ
  star/delta starting
  sự khởi động sao/tam giác
  sự mở máy
  sự xuất phát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X