• Cơ khí & công trình

  sự đệm kín trục
  vòng bít trục
  vòng đệm kín trục
  rotary shaft seal
  vòng đệm kín trục quay
  vòng đệm trục

  Ô tô

  phốt làm kín trục
  radial shaft seal
  cái phốt làm kín trục quay

  Điện lạnh

  vòng bít cổ trục
  vòng đệm kín cổ trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X