• /si:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) chó biển, hải cẩu
  (như) sealskin

  Nội động từ

  Săn chó biển, săn hải cẩu

  Danh từ

  Dấu niêm phong
  leaden seal
  dấu chì (niêm phong thùng rượu...)
  Con dấu, cái ấn, cái triện
  the seals
  ấn dấu (trao cho chủ tịch thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)
  to return the seals
  treo ấn từ quan
  Điềm báo trước, dấu hiệu
  seal of dealth in one's face
  điềm sắp chết hiện ra trên mặt
  Cái để xác định, cái để bảo đảm
  seal of love
  cái hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)
  Xi, chì (để gắn, đóng dấu); cái bịt
  vacuum seal
  xì chân không
  labyrinh seal
  cái bịt kiểu đường rối
  to set one's seal to
  đóng dấu xi vào (phong bì, hộp...)
  Cho phép; xác định
  under the seal of secrecy
  với điều kiện phải giữ bí mật

  Ngoại động từ

  Áp triện, đóng dấu, chứng thực
  Đóng kín, bịt kín, gắn xi
  sealed up windows
  cửa sổ bịt kín
  to seal up tin
  hàn kín hộp đồ hộp
  my lips are sealed
  tôi bị bịt miệng, tôi không được nói
  a sealed book
  điều không biết, điều không thể biết được
  Đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh...)
  death has sealed her for his own
  thần chết đã chỉ định nàng
  his fate is sealed
  số mệnh của ông ta đã được định đoạt
  Chính thức chọn, chính thức công nhận
  sealed pattern
  quy cách đã được công nhận; kiểu mẫu đã được công nhận
  Gắn (vật gì) vào tường; giữ (cái gì) ở một nơi kín
  to seal off
  cắt đứt, chặn (đường (giao thông)...); cô lập; vây chắn không cho vào (một nơi nào)

  Hình thái từ

  Plural. seals

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Nút bịt kín, vòng bịt kín,mối hàn kín, (v) bịt kín

  Nút bịt kín, vòng bịt kín,mối hàn kín, (v) bịt kín

  Cơ khí & công trình

  cái đệm vòng bít
  đệm khít
  sự hàn đắp

  Ô tô

  bịt kín bằng phớt
  vòng đệm làm kín

  Xây dựng

  chất chèn lấp khe
  đệm làm khí

  Điện

  cặp chì
  dấu niêm phong
  hàn kín
  ổ chèn
  labyrinth seal
  ổ chèn có cách
  labyrinth seal
  ổ chèn có nhiều gờ
  viên chì cặp

  Kỹ thuật chung

  bít
  bít kín
  bịt kín
  chèn kín
  fluid seal
  đệm chèn kín lỏng
  joint seal
  sự chèn kín mối nối
  chốt
  kẹp chì
  khóa
  compressor shafl seal
  khóa trục máy ép
  compressor shaft seal
  khóa trục máy ép
  vacuum seal
  khóa chân không
  nắp
  đệm kín
  đóng hộp
  lớp bịt
  lớp đệm
  lớp ngăn cản
  gắn matít
  gắn xi măng
  niêm phong
  break the seal
  bẻ niêm phong
  car seal
  niêm phong toa xe
  customs seal
  niêm phong của hải quan
  lead seal
  dấu niêm phong bằng chì
  pilfer-proof seal
  dấu niêm phong chống trộm
  seal with lead
  niêm phong bằng viên chì
  nút bít kín
  nút bịt/ lớp lót chống thấm

  Giải thích EN: 1. a device that closes or shuts completely to make an object air- or liquid-tight.a device that closes or shuts completely to make an object air- or liquid-tight.2. a nonpermeable coating that is applied to wood before painting. Seals may include gaskets, threaded fittings, or liquids.a nonpermeable coating that is applied to wood before painting. Seals may include gaskets, threaded fittings, or liquids.

  Giải thích VN: 1. một thiết bị đóng hoàn toàn tạo ra một vật kín hơi/ kín nước 2. lớp lót chống thấm cho gỗ trước khi sơn. Các gioăng, đệm khớp với ren.

  miếng đệm
  mechanical (face) seal
  miếng đệm kín đầu trục
  mối đệm kín
  mối hàn
  phớt
  lip seal with garter spring
  phớt chặn nhớt có trục ngang
  oil seal
  phớt dầu (nhớt)
  radial shaft seal
  cái phốt làm kín trục quay
  shaft seal
  phốt làm kín trục
  stem seal
  phớt đuôi xú páp
  valve guide seal
  phốt xú páp
  valve stem seal
  phốt xú páp
  valve stem seal installer
  dụng cụ lắp phốt xú páp
  valve stem seal pliers
  kìm lắp phốt xú páp
  sự bít
  sự bịt
  sự đệm kín
  sự đóng kín
  pour spout seal
  sự đóng kín bằng màng rót
  sự niêm phong
  sự trét
  sự vá
  van
  vật bít kín
  vật cách ly
  viên chì kẹp
  vòng bít
  fluid seal
  đệm kín kiểu vòng bít
  hermetic seal
  vòng bít kín
  lip seal
  đệm kín vòng bít
  lip-type seal
  đệm kín kiểu vòng bít
  lip-type seal
  đệm kín vòng bít
  neoprene molded seal
  vòng bít kín được bằng neopren
  neoprene molded seal
  vòng bịt kín được bằng neopren
  oil seal
  vòng bít dầu
  shaft seal
  vòng bít cổ trục
  shaft seal
  vòng bít trục
  valve shaft seal
  đệm vòng bít trụ dẫn trượt
  vòng bít kín
  neoprene molded seal
  vòng bít kín được bằng neopren
  neoprene molded seal
  vòng bịt kín được bằng neopren
  vòng đệm
  air-light seal
  vòng đệm kín
  air-tight seal
  vòng đệm kín
  face seal
  vòng đệm mặt
  heat seal
  vòng đệm kín nhiệt
  hydraulic seal
  vòng đệm thủy lực
  oil seal
  vòng đệm chặn dầu
  packing seal
  vòng đệm kín
  piston seal
  vòng đệm kín piston (phanh)
  primary seal
  vòng đệm kín sơ cấp (trong xy lanh cái )
  ring seal
  vòng đệm kín
  rotary shaft seal
  vòng đệm kín trục quay
  shaft seal
  vòng đệm kín cổ trục
  shaft seal
  vòng đệm kín trục
  shaft seal
  vòng đệm trục
  soft packing seal
  vòng đệm mềm

  Kinh tế

  băng niêm phong
  con dấu
  dấu niêm phong
  customs seal
  dấu niêm phong của hải quan
  đóng dấu lên
  gắn xi
  niêm phong
  customs seal
  dấu niêm phong của hải quan
  quyết định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X