• /´ʃimi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điệu nhảy simmi
  Sự rung bánh xe trước

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy điệu simmi
  Rung (bánh xe ô tô...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đảo bánh xe

  Ô tô

  sự rung lắc

  Giải thích VN: Là sự rung tay lái gây ra bởi chấn động xung quanh bánh trước.

  Kỹ thuật chung

  sự đảo bánh trước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  dance , shake , vibrate , wobble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X