• /wɔbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác wabble

  Danh từ

  Sực lắc lư, sự lung lay
  Sự lảo đảo, sự loạng choạng
  Sự rung rung, sự run run (giọng nói)
  (nghĩa bóng) sự do dự, sự lưỡng lự; sự nghiêng ngả (về chính kiến...)

  Nội động từ

  Lắc lư, lung lay (cái bàn...)
  Lảo đảo, loạng choạng (người)
  Rung rung, run run (giọng nói)
  (nghĩa bóng) lưỡng lự, do dự, nghiêng ngả
  to wobble between two opinions
  lưỡng lự giữa hai ý kiến

  Ngoại động từ

  Làm lắc lư, làm lung lay
  Làm lảo đảo, làm loạng choạng
  Làm rung rung, làm run run

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lắc lư, sự chao đảo, lắc lư, chao đảo, lung lay

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự lắc lư, sự chao đảo, độ đảo (v) lắc, đảo, lung lay

  Hóa học & vật liệu

  sự ngả nghiêng

  Kỹ thuật chung

  đảo
  lắc
  lắc lư
  làm đu đưa
  làm trao đảo
  sự dao động
  sự dao động ngang
  rung (khoan)
  sự lắc lư
  sự trao đảo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X