• /´ʃip¸rek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nạn đắm tàu; sự đắm tàu
  (nghĩa bóng) sự sụp đổ, sự thất bại hoàn toàn
  the shipwreck of one's fortune
  sự phá sản
  to make shipwreck
  bị thất bại, bị phá sản
  to make (suffer) shipwreck of one's hopes
  hy vọng bị tiêu tan

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự đắm tàu

  Kinh tế

  nạn đắm tàu
  nạn đắm tàu, sự chìm tàu
  sự chìm tàu
  xác tàu đắm, chìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X