• /´ʃu:¸striη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) dây giày
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số tiền nhỏ
  ( định ngữ) mong manh; cheo leo; ít, vừa đủ
  a shoestring majority
  đa số mong man
  on a shoestring
  dùng rất ít tiền


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  lace , latchet , shoelace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X