• /mə'dʒɔriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần lớn, phần đông, đa số, ưu thế
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đảng (nhóm) được đa số phiếu
  Tuổi thành niên, tuổi trưởng thành
  he will reach (attain) his majority next month
  tháng sau nó sẽ đến tuổi thành niên
  (quân sự) chức thiếu tá, hàm thiếu tá

  Cấu trúc từ

  to join the majority
  về với tổ tiên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đại bộ phận, phần lớn

  Kỹ thuật chung

  đa số
  đại bộ phận

  Kinh tế

  đa số
  phần lớn
  phần lớn phần nhiều
  phần nhiễu
  quá bán
  thành niên
  age of majority
  tuổi thành niên
  trưởng thành
  tuổi thành niên
  tuổi trưởng thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X