• /leis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây buộc, dải buộc
  Ren, đăng ten

  Ngoại động từ

  Thắt, buộc
  to lace (up) one's shoes
  cột dây giày
  Viền, viền bằng ren, viền bằng đăng ten
  Pha thêm (rượu mạnh)
  glass of milk laced with rhum
  cốc sữa pha rượu rum
  to lace into sb
  đánh, quất

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dây, dây buộc, buộc dây

  Cơ - Điện tử

  Dây, dây buộc, ren, (v) buộc dây

  Dệt may

  dải ren

  Điện tử & viễn thông

  dây buộc cáp
  thắt (cuộn cáp)

  Kỹ thuật chung

  buộc
  dải buộc
  đăng ten
  dây buộc
  dây đai truyền
  dây dẫn
  dây nhỏ
  mối nối
  tạo khuôn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  appliqu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X