• /´ʃɔ:t¸spoukən/

  Thông dụng

  Tính từ
  (nói) ngắn gọn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  blunt , brief , brusque , crusty , curt , gruff , short

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X