• /bri:f/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngắn, vắn tắt, gọn
  a brief note
  lời ghi chú vắn tắt

  Danh từ

  Bản tóm tắt, bản toát yếu
  (pháp lý) bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa (một vụ kiện); ( (nghĩa rộng)) việc kiện, việc tố tụng
  to hold a brief for someone
  biện hộ cho ai, cãi cho ai (luật sư)
  Lời chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  (tôn giáo) chiếu thư (của giáo hoàng)
  ( số nhiều) quần đùi hoặc quần lót bó sát
  in brief
  tóm lại

  Ngoại động từ

  Tóm tắt lại
  Lập hồ sơ (một vụ kiện)
  Giao cho luật sư để biện hộ
  Chỉ dẫn cho phi công (trước khi đi oanh tạc)
  Chỉ dẫn tường tận

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tóm tắt

  Xây dựng

  bản báo cáo ngắn

  Kỹ thuật chung

  bản tóm tắt
  ngắn gọn

  Kinh tế

  bài báo ngắn
  bản chỉ dẫn
  bản tóm tắt
  bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa
  bản tóm tắt hồ sơ tố tụng
  giản yếu
  giao một vụ kiện cho (luật sư, để biện hộ)
  giới thiệu sơ lược
  ngắn gọn
  tóm tắt
  trích yếu
  việc kiện tụng
  vụ kiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X