• /kə:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cộc lốc, cụt ngủn
  a curt answer
  câu trả lời cộc lốc
  (văn học) ngắn gọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X