• /brʌsk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sống sượng, lỗ mãng, cộc cằn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  courteous , kind , polite , tactful

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X