• (đổi hướng từ Signalizing)
  /'signəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác signalise

  Như signalise

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đánh tín hiệu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X