• /´simiən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) (thuộc) khỉ; như khỉ, giống như khỉ
  a simian movement
  một động tác như khỉ

  Danh từ

  Con khỉ, khỉ không đuôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X