• Kỹ thuật chung

  mẫu giả định

  Giải thích EN: A mathematical representation of variables and their relationships in specific organizational situations. Giải thích VN: Một đại diện toán học của các biến số và mối tương quan của chúng trong trường hợp tổ chức cụ thể.

  Xây dựng

  mô hình mô phỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X