• /sə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tiếng tôn xưng) thưa ông, thưa ngài, thưa tiên sinh; (quân sự) thưa thủ trưởng; (ngôn ngữ nhà trường) thưa thầy
  ( Sir) (tước hiệu dùng trước tên đầu của một hầu tước hoặc tòng nam tước, (thường) là trước tên thánh)
  Sir Walter Scolt
  ngài Walter Scolt
  ( Sir) (dùng ở đầu một bức thư chính thức)
  Dear sir/sirs
  Thưa ngài/Thưa các ngài
  no sir !
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) chắc chắn là không

  Ngoại động từ

  Gọi bằng ông, gọi bằng ngài, gọi bằng tiên sinh
  Don't sir me
  Xin đừng gọi tôi bằng ngài
  Yes sir - vâng thưa ngài

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X