• /diə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thân, thân yêu, thân mến, yêu quý
  a dear friend
  người bạn thân
  he is very dear to us
  anh ấy rất thân với chúng tôi
  Kính thưa, thưa; thân mến (viết trong thư)
  dear Mr Ba
  kính thưa ông Ba
  dear Sir
  thưa ngài
  Đáng yêu, đáng mến
  what a dear child!
  thằng bé đáng yêu quá!
  Thiết tha, chân tình
  dear wishes
  những lời chúc chân tình
  Mắc mỏ, đắt đỏ
  a dear year
  một năm đắt đỏ
  a dear shop
  cửa hàng hay bán đắt
  to hold someone dear
  yêu mến ai, yêu quý ai
  to run for dear life

  Xem life

  Danh từ

  Người thân mến, người yêu quý
  my dear
  em yêu quí của anh; anh yêu quý của em; con yêu quý của ba...
  (thông tục) người đáng yêu, người đáng quý; vật đáng yêu, vật đáng quý
  what dears they are!
  chúng nó mới đáng yêu làm sao!

  Thán từ

  Trời ơi!, than ôi! ( (cũng) dear me)
  oh dear, my head aches!
  trời ơi, sao mà tôi nhức đầu thế này!

  Phó từ .dearly

  Tha thiết, nồng nàn, khắng khít
  my father is dearly attached to his old house
  cha tôi gắn bó khắng khít với ngôi nhà cũ của mình
  Trả giá đắt
  he must pay dearly for his crimes
  anh ta phải trả giá đắt cho những tội ác của mình

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thân mến
  tốn kém
  yêu quý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X