• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  phản đối xứng
  skew-symmetric matrix
  ma trận phản đối xứng

  Kỹ thuật chung

  đối xứng lệch
  skew-symmetric determinant
  định thức đối xứng lệch
  skew-symmetric tension
  tenxơ đối xứng lệch
  skew-symmetric tensor
  tenxơ đối xứng lệch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X