• /di'tə:minənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Định rõ, xác định
  Quyết định

  Danh từ

  Yếu tố quyết định
  (toán học) định thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) định thức
  determinant of a matrix
  định thức của ma trận
  adjoint determinant
  định thức phó, định thức liên hợp
  adjugate determinant
  định thức phụ hợp
  alternate determinant
  định thức thay phiên
  axisymmetric determinant
  định thức đối xứng qua đường chéo
  bordered determinant
  định thức được viền
  characteristic determinant
  định thức đặc trưng
  composite determinant
  định thức đa hợp
  compound determinants
  định thức đa hợp
  cubic determinant
  định thức bậc ba
  group determinant
  định thức nhóm
  minor determinant
  định thức con
  signular determinant
  định thức kỳ dị
  skew-symmetric determinant
  định thức đối xứng lệch
  symmetric determinant
  định thức đối xứng

  Cơ - Điện tử

  Hình:Determinant.gif

  định thức, (adj) định rõ, xác định

  Đo lường & điều khiển

  phần tử quyết định

  Giải thích EN: A product of partial return differences associated with the nodes of a signal-flow graph. Giải thích VN: Kết quả của tín hiệu hồi khác kết hợp với các nút của đồ thị dòng tín hiệu.

  Kỹ thuật chung

  định thức
  adjoint determinant
  định thức phó
  adjunct determinant
  định thức phụ hợp
  adjutage determinant
  định thức phụ hợp
  alternate determinant
  định thức luân phiên
  alternate determinant
  định thức thay phiên
  bordered determinant
  định thức được viền
  bordered determinant
  định thức đường viền
  characteristic determinant
  định thức đặc trưng
  composite determinant
  định thức composite
  composite determinant
  định thức đa hợp
  cubic determinant
  định thức bậc ba
  determinant calculus
  phép tính định thức
  determinant of a matrix
  định thức của ma trận
  determinant of a matrix
  định thức ma trận
  develop (thedeterminant of a matrix)
  khai triển định thức của một ma trận
  expansion (development) of a determinant
  khai triển một định thức
  group determinant
  định thức nhóm
  minor determinant
  định thức con
  singular determinant
  định thức kì dị
  singular determinant
  định thức kỳ dị
  skew-symmetric determinant
  định thức đối xứng lệch
  symmetric determinant
  định thức đối xứng
  quyết định tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X