• /slu:/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .slue

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự quay, sự xoay; sự vặn

  Ngoại động từ (như) .slue

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) quay, xoay; vặn (vật gì)
  to slew round
  quay (vật gì) quanh trục

  Thời quá khứ của slay

  Danh từ

  Vũng bùn, đầm lầy, bãi lầy (như) slough
  ( + of) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) lô, đống, số lượng lớn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quay

  Cơ - Điện tử

  Sự quay, sự xoay, (v) quay, xoay

  Toán & tin

  sự nhảy, nhảy (giấy)

  Điện tử & viễn thông

  sự vận

  Kỹ thuật chung

  quay
  sự quay
  sự xoay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X