• /´triliən/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Anh) một tỷ tỷ, một triệu triệu triệu
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) một nghìn tỷ, một triệu triệu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  1018 (Anh); 1012 (mỹ)

  Kỹ thuật chung

  ngàn tỷ
  Trillion Floating Point Operation per sec (TeralFLOP) (TFPO)
  Ngàn tỷ phép tính trong một giây (Tera FLOP)
  nghìn tỷ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X