• /¸mʌlti´plisiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vô số

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính bội, số bội
  multiplicity of poles
  số bội của cực
  multiplicity of root
  số bội của nghiệm
  multiplicity of zero
  số bội của không điểm
  intersection multiplicity
  (hình học )(đại số ) bội tương giao

  Vật lý

  độ bội

  Xây dựng

  tính đa dạng

  Kỹ thuật chung

  vô số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X