• Thông dụng

  Danh từ

  Cửa kéo (cánh cửa trượt trên những con lăn)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cửa lùa

  Xây dựng

  cửa lăn
  cửa trượt
  double sliding door
  cửa trượt hai chiều
  horizontal sliding door
  cửa trượt ngang
  vertically sliding door
  cửa trượt trên phương thẳng đứng

  Kỹ thuật chung

  cửa đẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X