• /,hɔri'zɔntl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) chân trời; ở chân trời
  horizontal line
  đường chân trời
  Ngang, nằm ngang
  horizontal plane
  mặt phẳng nằm ngang

  Danh từ

  Đường nằm ngang
  Thanh ngang

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) đường chân trời, nằm ngang

  Cơ - Điện tử

  (adj) nằm ngang, (thuộc) chân trời

  (adj) nằm ngang, (thuộc) chân trời

  Xây dựng

  đưòng thẳng ngang

  Kỹ thuật chung

  chân trời
  Horizontal (H)
  đường thẳng ngang, đường chân trời
  horizontal circle
  vòng tròn chân trời
  horizontal circle
  vòng chân trời
  horizontal line
  đường chân trời
  nằm ngang
  assembly process in horizontal plane
  sự lắp ráp trên mặt nằm ngang
  deep horizontal separation
  nấm ray nứt nằm ngang
  Horizontal & Vertical Position (HVP)
  vị trí nằm ngang và thẳng đứng
  horizontal acceleration
  gia tốc nằm ngang
  horizontal air receiver
  bình chứa không khí nằm ngang
  horizontal apron
  hố giảm sức nằm ngang
  horizontal apron
  tấm chắn nằm ngang
  horizontal auger
  máy khoan đất nằm ngang
  horizontal axis
  trục nằm ngang
  horizontal band saw
  cái cưa đai nằm ngang
  horizontal bar
  thanh nằm ngang
  horizontal boiler
  nồi hơi nằm ngang
  horizontal cell tile
  khối gồm có lỗ nằm ngang
  horizontal component
  thành phần (nằm) ngang
  horizontal component Schmidt balance
  cân Schmidt đo thành phần nằm ngang
  horizontal compressor
  máy nén nằm ngang
  horizontal correlation distance
  khoảng cách tương quan nằm ngang
  Horizontal Curve
  đường cong nằm ngang
  horizontal diaphragm
  vách ngăn nằm ngang
  horizontal displacement
  chuyển vị nằm ngang
  horizontal distance
  khoảng cách nằm ngang
  horizontal drain
  ống thoát nước nằm ngang
  horizontal drilling machine
  máy khoan kiểu trục nằm ngang
  horizontal engine
  động cơ kiểu nằm ngang
  horizontal erosion
  sự xói nằm ngang
  horizontal facing element
  thanh mặt nằm ngang
  horizontal filter well
  giếng lọc nằm ngang
  horizontal flow sedimentation basin
  bể lắng nằm ngang
  horizontal force
  lực nằm ngang
  horizontal joint
  khe nứt nằm ngang
  horizontal lathe
  máy tiện (nằm) ngang
  horizontal layer
  lớp nằm ngang
  horizontal limits
  các giới hạn nằm ngang
  horizontal line
  đường nằm ngang
  horizontal load
  tải trọng (nằm) ngang
  horizontal orienting
  lỗ nằm (ngang)
  horizontal panel
  panen nằm ngang
  horizontal pipe
  ống nằm ngang
  horizontal plane
  mặt nằm ngang
  horizontal plane
  mặt phẳng nằm ngang
  horizontal press
  máy ép (kiểu) nằm ngang
  horizontal pressure
  áp lực nằm ngang
  horizontal projection
  phép chiếu nằm ngang
  horizontal radiation
  bức xạ nằm ngang
  horizontal reaction
  phản lực nằm ngang
  horizontal reference plane
  mặt chuẩn nằm ngang
  horizontal ring of dome
  vành nằm ngang của mái cupôn
  horizontal rue
  đường dẫn khói nằm ngang
  horizontal screen
  sàng nằm ngang
  horizontal scroll bar
  thanh cuộn (nằm) ngang
  horizontal section
  mặt cắt nằm ngang
  horizontal seismograph
  địa chấn ký nằm ngang
  horizontal shaft
  trục nằm ngang
  horizontal shear
  lực cắt nằm ngang
  horizontal shear stress
  ứng suất cắt nằm ngang
  horizontal shoot
  thanh nằm ngang
  horizontal shore
  thanh chống nằm ngang
  horizontal split head
  nấm ray nứt nằm ngang
  horizontal strata
  tầng nằm ngang
  horizontal stress
  áp lực nằm ngang
  horizontal stress
  ứng suất do nằm ngang
  horizontal stress
  ứng suất nằm ngang
  horizontal stub
  dây trời ngắm nằm ngang
  horizontal stub
  ăng ten ngắm nằm ngang
  horizontal suction trap
  bẫy lỏng đường hút nằm ngang
  horizontal suction trap
  bình tách lỏng nằm ngang
  horizontal sun screen
  tấm che nằm ngang
  Horizontal TakeOff and Landing (HOTOL)
  cất cánh và hạ cánh theo chiều nằm ngang
  horizontal thermal insulating squared timber
  dầm gỗ cách nhiệt theo phương nằm ngang
  horizontal thrust
  phân lực nằm ngang
  horizontal tie
  thanh giằng nằm ngang
  horizontal tie
  thanh kéo nằm ngang
  horizontal V-cut
  rạch hình nằm ngang
  horizontal water intake
  công trình lấy nước nằm ngang
  horizontal welding
  sự hàn mối nằm ngang
  illumination on horizontal plane
  sự chiếu sáng trên mặt nằm ngang
  quasi-horizontal path
  đường chuẩn nằm ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng búp bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng thùy bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  mặt ngang
  assembly process in horizontal plane
  sự lắp ráp trên mặt nằm ngang
  beam horizontal rib
  cánh dầm ngang
  center-fed horizontal wire
  dây ngang tiếp sóng ở giữa
  centre-fed horizontal wire
  dây ngang tiếp sóng ở giữa
  Clearance, Horizontal
  khe hở theo chiều ngang
  deep horizontal separation
  nấm ray nứt nằm ngang
  disconnector with horizontal blade
  cầu dao cách ly lưỡi ngang
  earthquake resistant horizontal floor frame
  vành đai ngang chống động đất
  end support for steadying horizontal spindle
  giá đỡ để tăng độ ổn định trục ngang
  flip horizontal
  lật ngang
  Horizontal & Vertical Position (HVP)
  vị trí nằm ngang và thẳng đứng
  Horizontal (H)
  đường thẳng ngang, đường chân trời
  horizontal acceleration
  gia tốc nằm ngang
  horizontal air flow
  dòng không khí thổi ngang
  horizontal air receiver
  bình chứa không khí nằm ngang
  horizontal amplifier
  bộ khuếch đại ngang
  horizontal anchorage
  sự treo trên phương ngang
  horizontal and top loader cartoner
  hộp các tông nạp ngang từ phía trên
  horizontal and vertical wrapping machine
  máy bao gói ngang và dọc
  horizontal angle
  góc ngang
  horizontal apex
  đỉnh vòm ngang
  horizontal apron
  hố giảm sức nằm ngang
  horizontal apron
  tấm chắn nằm ngang
  horizontal auger
  máy khoan đất nằm ngang
  horizontal axis
  trục nằm ngang
  horizontal axis
  trục ngang
  horizontal axis
  trục ngang (x-axis)
  horizontal axis turret
  đầu rơvonve trục ngang
  horizontal band saw
  cái cưa đai nằm ngang
  horizontal bar
  sọc ngang
  horizontal bar
  thanh nằm ngang
  horizontal baric gradient
  gradien áp lực ngang
  horizontal bedding
  phân lớp ngang
  horizontal blanking
  sự xóa ngang
  horizontal boiler
  nồi hơi nằm ngang
  horizontal boring and machine
  máy doa ngang
  horizontal boring and machine
  máy khoan ngang
  horizontal boring and milling ma-chine
  máy phay và doa ngang
  horizontal boring and milling machine
  máy doa và phay ngang
  horizontal boring machine
  máy doa ngang
  horizontal boring machine
  máy khoan ngang
  horizontal broaching machine
  máy chuốt ngang
  horizontal buoyancy
  bồng bềng ngang
  horizontal buoyancy
  nổi ngang
  horizontal burning type
  rọi theo chiều ngang (đèn)
  horizontal carburetor
  bộ chế hòa khí ngang
  horizontal carburetor
  cacbuaratơ ngang
  horizontal case loader
  máy nạp đầy hộp cactông ngang
  horizontal cell tile
  khối gồm có lỗ nằm ngang
  horizontal check sum
  tổng kiểm tra ngang
  horizontal check valve
  van chặn ngang
  horizontal component
  thành phần (nằm) ngang
  horizontal component
  thành phần ngang
  horizontal component Schmidt balance
  cân Schmidt đo thành phần nằm ngang
  horizontal compressor
  máy nén nằm ngang
  horizontal construction
  kiểu ba pha đặt ngang
  horizontal correlation distance
  khoảng cách tương quan nằm ngang
  Horizontal Cross-Connect (DEC) (HC)
  Kết nối chéo theo chiều ngang (DEC)
  Horizontal Curve
  đường cong nằm ngang
  horizontal defection coil
  cuộn lái tia ngang
  horizontal defection coil
  cuộn làm lệch ngang
  horizontal deflection
  sự lái tia ngang
  horizontal deflection
  sự làm lệch ngang
  horizontal deflection control
  điều khiển lái ngang
  horizontal deflection control
  điều khiển làm lệch ngang
  horizontal deflection plate
  bản lái tia ngang
  horizontal deflection plate
  bản làm lệch ngang
  horizontal deformation of foundation
  sự biến dạng ngang của nền
  horizontal diaphragm
  vách ngăn nằm ngang
  horizontal dipole
  ngẫu cực ngang
  horizontal direction
  hướng ngang
  horizontal dispersion
  phân tán ngang
  horizontal displacement
  chuyển vị nằm ngang
  horizontal displacement
  sự chuyển dịch ngang
  horizontal displacement
  sự chuyển ngang
  horizontal displacement
  sự chuyển vị ngang
  horizontal distance
  khoảng cách nằm ngang
  horizontal drain
  ống thoát nước nằm ngang
  horizontal drainage
  hệ tiêu nước ngang
  horizontal drawing
  sự kéo ngang (thủy tinh)
  horizontal drawing process
  phương pháp chuốt ngang
  horizontal drawing process
  quá trình kéo ngang
  horizontal drift
  sự trôi ngang
  horizontal drill
  máy khoan ngang
  horizontal drilling
  sự khoan ngang
  horizontal drilling machine
  máy doa ngang
  horizontal drilling machine
  máy khoan kiểu trục nằm ngang
  horizontal drilling machine
  máy khoan ngang
  horizontal dynamic convergence
  hội tụ động ngang
  horizontal earth pressure
  áp lực ngang của đất
  horizontal elevator
  băng nâng ngang
  horizontal engine
  động cơ đặt ngang
  horizontal engine
  động cơ kiểu nằm ngang
  horizontal engine
  động treo ngang
  horizontal erosion
  sự xói nằm ngang
  horizontal exponent of Abelian p-group
  loại ngang của p-nhóm Aben
  horizontal facing element
  thanh mặt nằm ngang
  horizontal field-strength diagram
  giản đồ cường độ trường ngang
  horizontal filter well
  giếng lọc nằm ngang
  horizontal flow sedimentation basin
  bể lắng nằm ngang
  horizontal flow-type settling basin
  bể lắng kiểu thổi ngang
  horizontal flow-type settling basin
  bể lắng ngang
  horizontal force
  lực nằm ngang
  horizontal forging machine
  máy rèn ngang
  horizontal format
  khuôn ngang
  horizontal frame support
  vì chống kiểu khung ngang
  horizontal grinding disc
  bánh mài ngang
  horizontal grinding disc
  đĩa mài ngang
  horizontal grinding disk
  bánh mài ngang
  horizontal grinding disk
  đĩa mài ngang
  horizontal hold
  sự đồng bộ ngang
  horizontal hold
  sự khóa ngang
  horizontal hold control
  điều khiển đồng bộ ngang
  horizontal illuminance
  độ rọi ngang
  horizontal joint
  khe nứt nằm ngang
  horizontal joint
  mạch xây ngang
  horizontal lathe
  máy tiện (nằm) ngang
  horizontal layer
  lớp nằm ngang
  horizontal layers
  lớp ngang
  horizontal leak
  vết nứt ngang rò nước
  horizontal length of catchment basin
  bề ngang lưu vực
  horizontal limits
  các giới hạn nằm ngang
  horizontal line
  đường nằm ngang
  horizontal line
  đường ngang
  horizontal load
  tải trọng (nằm) ngang
  horizontal lock
  sự đồng bộ ngang
  horizontal lock
  sự khóa ngang
  horizontal main lobe
  búp chính trong mặt ngang
  horizontal masonry joint
  mạch xây ngang
  horizontal milling
  sự phay ngang
  horizontal milling machine
  máy phay ngang
  horizontal milling spindle
  trục ngang máy phay
  horizontal milling spindle
  trục phay ngang
  horizontal motion
  chuyển động ngang
  horizontal orienting
  lỗ nằm (ngang)
  horizontal oscillator
  đèn dao động hàng ngang
  horizontal out put
  đèn công suất hàng ngang
  horizontal panel
  panen nằm ngang
  horizontal parity
  tính chẵn lẻ ngang
  horizontal pendulum saw
  cưa lắc ngang
  horizontal permeability
  độ thấm ngang
  horizontal pipe
  ống nằm ngang
  horizontal piping connected to a tank
  hệ ống ngang nối với bể chứa
  horizontal pitch
  bước ngang
  horizontal plane
  mặt nằm ngang
  horizontal plane
  mặt phẳng nằm ngang
  horizontal plane
  mặt phẳng ngang
  horizontal plane endless conveyor
  băng tải ngang kín
  horizontal plugging
  phương pháp cắm ngàm ngang
  horizontal plugging
  sự cắm chốt ngang
  horizontal polarization
  sự phân cực ngang
  horizontal position welding
  sự hàn ngang
  horizontal press
  máy ép (kiểu) nằm ngang
  horizontal pressure
  áp lực nằm ngang
  horizontal pressure gradient
  gradien áp lực ngang
  horizontal profile
  trắc ngang
  horizontal projection
  hình chiếu trên phương ngang
  horizontal projection
  phép chiếu nằm ngang
  horizontal pump
  máy bơm trục ngang
  horizontal radiation
  bức xạ nằm ngang
  horizontal range
  tầm ngang
  horizontal reaction
  phản lực nằm ngang
  Horizontal Redundancy Check
  kiểm tra thông tin ngang
  horizontal reference plane
  mặt chuẩn nằm ngang
  horizontal resolution
  độ phân giải ngang
  horizontal restraint
  sự ngàm trên phương ngang
  horizontal retort
  nồi chưng ngang
  horizontal ring of dome
  khung vòm ngang
  horizontal ring of dome
  vành nằm ngang của mái cupôn
  horizontal rue
  đường dẫn khói nằm ngang
  horizontal run of stairs flight
  thân cầu thang đặt ngang
  horizontal scale
  tỉ lệ ngang
  horizontal scanning
  sự quét ngang
  horizontal screen
  sàng nằm ngang
  horizontal scroll bar
  thanh cuộn (nằm) ngang
  horizontal section
  mặt cắt nằm ngang
  horizontal section
  mặt cắt ngang
  horizontal seismograph
  địa chấn ký nằm ngang
  horizontal shaft
  trục nằm ngang
  horizontal shaper
  máy bào ngang
  horizontal shear
  lực cắt nằm ngang
  horizontal shear stress
  ứng suất cắt nằm ngang
  horizontal sheeting
  sự gia cố ngang
  horizontal shoot
  thanh nằm ngang
  horizontal shore
  thanh chống nằm ngang
  horizontal slicing
  sự bóc lớp ngang
  horizontal sliding door
  cửa trượt ngang
  horizontal sliding sash
  cánh cửa sổ trượt ngang
  horizontal sliding window
  cửa sổ có cánh trượt ngang
  horizontal sliding window
  cửa sổ đẩy ngang
  horizontal slotter
  máy bào ngang
  horizontal slotter
  máy xọc ngang
  horizontal slotting machine
  máy xọc ngang
  horizontal split head
  nấm ray nứt nằm ngang
  horizontal stabilizer
  bộ thăng bằng ngang
  horizontal stabilizer
  đuôi ngang
  horizontal steady state
  trạng thái ổn định ngang
  horizontal strata
  tầng nằm ngang
  horizontal stress
  áp lực nằm ngang
  horizontal stress
  ứng suất do nằm ngang
  horizontal stress
  ứng suất nằm ngang
  horizontal strut
  thanh chịu nén ngang
  horizontal stub
  dây trời ngắm nằm ngang
  horizontal stub
  ăng ten ngắm nằm ngang
  horizontal suction trap
  bẫy lỏng đường hút nằm ngang
  horizontal suction trap
  bình tách lỏng nằm ngang
  horizontal sun screen
  tấm che nằm ngang
  horizontal sweep
  sự quét ngang
  horizontal synchronization
  đồng bộ hóa ngang
  Horizontal SYNChronization (HSYNC)
  đồng bộ ngang
  horizontal tabulation
  sự định cột ngang
  Horizontal Tabulation (HT)
  lập biểu ngang
  horizontal tabulation (HT)
  trình bày theo bảng ngang
  horizontal tabulation-HT
  sự lập bảng chiều ngang
  horizontal tabulation-HT
  sự lập biểu chiều ngang
  horizontal tabulator (HT)
  bộ lập bảng ngang
  Horizontal TakeOff and Landing (HOTOL)
  cất cánh và hạ cánh theo chiều nằm ngang
  horizontal thermal insulating squared timber
  dầm gỗ cách nhiệt theo phương nằm ngang
  horizontal throw
  độ xê dịch ngang
  horizontal thrust
  lực đẩy ngang
  horizontal thrust
  lực đẩy ngang chân vòm
  horizontal thrust
  lực ép ngang
  horizontal thrust
  lực xô ngang
  horizontal thrust
  phân lực nằm ngang
  horizontal tie
  thanh giằng nằm ngang
  horizontal tie
  thanh kéo nằm ngang
  horizontal timber
  gỗ tấm ngang (xây dựng)
  horizontal trace
  đường tiến ngang
  Horizontal Transmit - Horizontal Receive
  phát ngang -thu ngang
  Horizontal Transmit-Vertical Receive Polarization
  phân cực phát ngang -thu thẳng đứng
  horizontal V-cut
  rạch hình nằm ngang
  horizontal vee
  ăng ten chữ V ngang
  horizontal water intake
  công trình lấy nước nằm ngang
  horizontal welding
  sự hàn mối nằm ngang
  horizontal wrapping
  sự bọc ngang
  horizontal wrapping
  sự gói ngang
  horizontal writing
  viết theo hàng ngang
  horizontal-blanking interval
  khoảng xóa ngang
  horizontal-cartoning machine
  máy nạp hộp cactông ngang
  horizontal-centering control
  điều khiển chỉnh tâm ngang
  horizontal-deflecting plates
  bản làm lệch ngang
  illumination on horizontal plane
  sự chiếu sáng trên mặt nằm ngang
  Inside Horizontal Border
  đường viền ngang bên trong
  plain horizontal milling machine
  máy phay ngang
  quasi-horizontal path
  đường chuẩn nằm ngang
  scale of horizontal run
  tỉ lệ theo hướng ngang
  Select horizontal spacing (SHS)
  chọn dãn cách theo chiều ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng búp bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  side-lobe characteristics in the horizontal plane
  các đặc trưng thùy bên trong mặt phẳng (nằm) ngang
  spaced board horizontal bracing
  vì ngang có chỗ hở
  support by horizontal flames
  vì chống kiểu khung ngang
  đường chân trời
  Horizontal (H)
  đường thẳng ngang, đường chân trời
  đường nằm ngang
  đường ngang

  Địa chất

  nằm ngang

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  upright , vertical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X