• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Trạng từ

  Xem vertical

  Toán & tin

  một cách thẳng đứng

  thuong su dung trong khai bao CSS=

  == vi du:

  ======

  background-image: url('bgdesert.jpg'); background-repeat: repeat-y

  =========

  Kỹ thuật chung

  dọc
  thẳng đứng
  monopole vertically polarized antenna
  dây trời phân cực thẳng đứng
  monopole vertically polarized antenna
  ăng ten phân cực thẳng đứng
  vertically sliding door
  cửa trượt trên phương thẳng đứng
  vertically stacked loops
  vòng xếp thẳng đứng (anten)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X