• /['slipəri]/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thông tục) trơn, khó nắm giữ, khó đứng, khó đi
  it is slippery walking
  đường trơn
  Dễ tuột, khó nắm, khó giữ (vấn đề, người...)
  to be slippery as an eel
  lủi như chạch
  Nan giải, khó xử, khó giải quyết (về một tình huống, vấn đề..)
  (thông tục) không tin được, không đáng tinh cậy, quay quắt, láu cá (người)
  a slippery customer
  anh chàng láu cá
  the slippery slope
  (thông tục) chiều hướng hành động có thể dễ dàng dẫn đến thất bại, tai hoạ..

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  trơn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  glac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X