• /sloup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dốc, đường dốc, chỗ dốc; độ dốc
  slope of a roof
  độ dốc của mái nhà
  mountain slope
  sườn núi
  (quân sự) tư thế vác súng
  to come to the slope
  đứng vào tư thế vác súng
  Khu vực đất nhô lên, dốc xuống

  Nội động từ

  Nghiêng, dốc
  the road slopes down
  đường dốc xuống
  the sun was sloping in the West
  mặt trời đang lặng về phía tây
  ( + off) (thông tục) chuồn, biến, lẩn
  ( + about) (thông tục) đi dạo

  Ngoại động từ

  Cắt nghiêng, làm nghiêng
  to slope the neck of a dress
  khoét cổ áo dài
  to slope the sides of a pit
  xây nghiêng bờ giếng (ở mỏ)
  (quân sự) vác lên vai
  to slope arms
  vác súng lên vai

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  độ nghiêng, độ dốc, hệ số góc, (adj) nằm nghiêng

  Cơ khí & công trình

  mặt sau của dao
  tang của góc dốc

  Hóa học & vật liệu

  phỗng rót than

  Toán & tin

  độ dốc, độ nghiêng
  slope of a curve at a point
  độ dốc của một đường cong tại một điểm
  slope of a straight line
  [hệ số góc, độ dốc] của đường thẳng
  asymptotic slope
  độ nghiêng tiệm cận

  Xây dựng

  có mái dốc
  đắp bờ dốc
  đắp taluy
  slope a bank
  đắp taluy, đắp bờ
  slope work
  công tác đắp taluy
  slope embankment bottom
  chân taluy nền đường đắp
  độ dốc dọc (tối đa)
  độ nghhiêng
  mái đất
  mái ta luy

  Điện tử & viễn thông

  độ hổ dẫn

  Kỹ thuật chung

  bờ dốc
  cặp bánh xe
  đắp đê
  đắp bờ
  đắp đập
  đặt nghiêng
  độ chênh lệch dần
  độ dốc mái
  độ dốc

  Giải thích VN: Là số đo biểu diễn sự thay đổi giá trị bề mặt theo khoảng cách, được xác định bằng độ hoặc theo %. Ví dụ, cứ 100 mét bề mặt tăng cao 2 mét, độ dốc là 2% và số đo góc là 1,15. Trong toán học, độ dốc được biểu diễn như đạo hàm bậc một của bề mặt.

  độ nghiêng
  asymptotic slope
  độ nghiêng tiệm cận
  continent slope
  độ nghiêng lục địa
  inclination of slope
  độ nghiêng bờ dốc
  land-slide slope
  độ nghiêng sụt lở
  leeward slope
  độ nghiêng cuối gió
  slope coefficient
  hệ số độ nghiêng
  slope gauge
  cái đo độ nghiêng
  slope inclination
  độ nghiêng của mái dốc
  slope of beam
  độ nghiêng của rầm
  slope of plate
  độ nghiêng của tấm
  surface slope
  độ nghiêng mặt đất
  windward slope
  độ nghiêng theo đầu gió
  dốc đồi
  dốc nghiêng
  đường dốc
  edge of slope
  mép đường dốc
  đường dốc (địa hình)
  lò hạ
  lò nghiêng
  giếng nghiêng (mỏ)
  góc nghiêng
  angle of slope
  góc nghiêng mặt dốc
  visual of slope
  góc nghiêng, góc dốc
  građien giảm
  hệ số góc
  mái dốc
  mặt dốc
  mặt nghiêng
  back slope
  mặt nghiêng sau
  sườn dốc
  front slope
  sườn dốc trước
  insular slope
  sườn dốc của đảo
  quad-slope method
  phương pháp bốn sườn dốc
  slope estuary
  vũng có sườn dốc
  slope landfill
  sự lấp đất sườn dốc
  slope method
  sự lấp đất sườn dốc
  slope protection
  sự gia cố sườn dốc
  slope stabilization
  sự ổn định sườn dốc
  slope steepness
  độ dốc của sườn dốc
  slope tracing
  sự định tuyến sườn dốc
  steep slope
  sườn dốc đứng
  steepness of slope
  độ dốc của sườn dốc
  submerged slope
  sườn dốc ngập nước

  Kinh tế

  chỗ dốc
  độ nghiêng (của đường cong trên đồ biểu)
  độ nghiêng (của khúc tuyến trên đồ biểu)
  dốc
  đường dốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X